Het aantal verkeersboetes die zijn uitgedeeld bij een trajectcontrole, is in één jaar tijd verdubbeld. In 2014 ontvingen ruim 1,4 miljoen automobilisten een boete omdat zij te hard geregen hadden. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van een jaar eerder, toen er nog 720.000 verkeersboetes tijdens een trajectcontrole werden uitgereikt. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voornamelijk de strengere trajectcontroles op de A2 lijken een oorzaak te zijn van de stijging van het aantal verkeersboetes.

Nieuwe trajectcontrole

Op de A2 voerde de overheid afgelopen zomer een nieuwe trajectcontrole in op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen. Uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat dit traject ook meteen goed is voor de meeste boetes. Bijna 500.000 verkeersboetes werden opgelopen tussen Holendrecht en Maarssen.

Het ministerie meldt dat steeds meer automobilisten zich bewust worden van de controle op het traject. Bij invoering van de trajectcontrole, ontvingen 194.000 automobilisten een boete. In december was dat aantal al gedaald tot bijna 61.000 boetes. Een ander populair traject waar veel automobilisten boetes opliepen, was op de A12 bij Utrecht.

Evenveel verkeersovertredingen

Het aantal verkeersovertredingen in 2014 bleef bijna gelijk aan het aantal verkeersovertredingen in 2014. In totaal werden er bijna tien miljoen verkeersboetes uitgedeeld voor bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, fout parken, rijden door rood of het niet handsfree bellen. Het aantal boetes steeg licht van 9,6 miljoen in 2011 naar 9,7 miljoen boetes in 2014.

Minder boetes

Begin 2014 werden er minder mensen op de bon geslingerd dan in de periode een jaar eerder. “Invoering van een nieuwe trajectcontrole op de A2 en digitalisering van de flitspalen hebben het aantal boetes flink laten stijgen”, schrijft het ministerie. Maar door wegwerkzaamheden werden veel trajectcontroles uitgeschakeld. Daardoor daalde het aantal boetes weer, waardoor er ongeveer evenveel boetes zijn uitgedeeld als een jaar eerder.

Het vaakst gaan automobilisten in de fout met snelheidsovertredingen. Vorig jaar werden bijna acht miljoen hardrijders beboet. Bijna de helft van de overtreders reden te hard binnen de bebouwde kom. Op de A2, A12 en A4 werden de meeste boetes uitgedeeld.